Uzávěrka roku 2021 – vyúčtování daně a daň. zvýhodnění, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, vyúčtování daně z příjmu fyzických osob, vyúčtování srážkové daně, plnění povinného podílu osob zdravotně znevýhodněných, ISP a ISPV, ELDP 2021 atd.
Legislativní změny pro rok 2022

Termín:  24. – 28. 1. 2022 (viz přihláška níže)
Místo: ONLINE prostřednictvím MS Teams
Lektorky: Pavla Balusková a Jitka Talašová, Kvasar, spol. s r. o.

Součástí webináře budou:

 • Záznam přednášky k danému tématu, která bude poskytnuta ke shlédnutí od 19. 1. 2022 (formou odkazu zaslaného emailem již přihlášeným účastníkům po uhrazení účastnického poplatku)
 • Doprovodné textové materiály
 • Možnost zasílání dotazů po shlédnutí přednášky prostřednictvím formuláře (takto zaslané dotazy budou zodpovězeny v průběhu webináře přednostně)
 • Webinář ve zvoleném termínu – reakce na dotazy a diskuse. Odpovědi na dotazy zaslané předem či v průběhu webináře nebo pokládané přímo na mikrofon. Předpokládaná délka 2 hod. v závislosti na množství dotazů

Příprava a průběh webináře:

 • Předpokladem pro účast na vlastním webináři je shlédnutí záznamu přednášky. Webinář bude zaměřen na zodpovídání dotazů, které účastníky při shlédnutí záznamu přednášky napadly, případně dotazů na informace, které jim na přednášce chyběly. 
 • Pro účast na webináři je třeba mít PC s reproduktory či sluchátky, případně notebook. Pokud byste měli zájem klást dotazy ústně, je třeba mít také mikrofon.
 • Lektor bude viditelný díky webkameře, případně bude též sdílet obrazovku s doprovodnými informacemi.
 • U účastníků není webkamera nutná. 
 • Přihlášeným účastníkům webináře bude zaslán e-mailem s předstihem odkaz do videokonference v MS Teams. Není třeba být v MS Teams zareagistrován(a), ani není třeba mít aplikaci nainstalovanou. Po kliknutí na odkaz budete moci zadat své jméno a k webináři se připojit přes prohlížeč internetu (Google Chrome/Edge). Pokud MS Teams používáte, můžete po kliknutí na stejný odkaz vybrat variantu spuštění v aplikaci.
 • Vyzkoušet spojení bude možné půl hodiny před každým z webinářů, v rámci prezence. 
 • Webinář bude moderovaný.

Termín pro přihlášení a úhradu účastnického poplatku17. 1. 2022

Kapacita: na jednotlivé webináře bude omezena kapacita na 100 účastníků. V přihlášce bude možné volit jen mezi dosud volnými termíny, při naplnění vypsaných termínů budeme doplňovat termíny další.

Cena za účastníka:  1 900 Kč (bez DPH)