Začínajícím mzdovým účetním, případně všem dalším zájemcům o tuto oblast nabízíme možnost vstoupit do světa mzdové a personální agendy a získat základní orientaci v oboru.

Během 5 letních dnů Vás zkušená mzdová účetní Táňa Kučerová seznámí s úplnými základy toho, co by měla znát a umět každá začínající mzdovka. K dispozici budete mít aktuální skripta, znalosti si procvičíte na řadě praktických příkladů a v závěru Vás čeká test, po jehož úspěšném absolvování od nás obdržíte certifikát o absolvování kurzu.

Termíny konání:

15., 18., 19., 23. a 25. srpna

Místo konání: ONLINE prostřednictvím MS Teams

Lektorka: Taťána Kučerová

Časový rozvrh: 40 hodin v 5 dnech
8:30 – 13:00 teorie
13:00 – 15:30 plnění samostatných úkolů a praktických příkladů, zpětná vazba

Co vás čeká:

1. den: Pracovní právo (osobní spis, vznik pracovního poměru, lékařské prohlídky, překážky v práci, pracovní doba a doba odpočinku)

2. den: Mzda/plat, srážky a průměrný výdělek (rozdíl mezi mzdou a platem, zákonné příplatky, srážky ze mzdy – zákonné, soudní, ostatní, průměrný výdělek – výpočet a použití)

3. den: Sociální, nemocenské a důchodové pojištění (výpočty, práce malého rozsahu, nemocenské pojištění a podmínky pro jeho výplatu, druhy důchodu, evidenční listy)

4. den: Veřejné zdravotní pojištění, daně (podmínky výpočtu zdravotního pojištění, daň srážková a zálohová, slevy na poplatníka a daňové zvýhodnění, roční zúčtování daně, vyúčtování zálohové a srážkové daně za poplatníka)

5. den: Zadání pracovníka do programu PERM, výpočty, závěrečný test


Cena kurzu:  8 000 Kč (bez DPH)

Zaměstnavatel si může na tuto vzdělávací aktivitu zažádat o podporu v rámci projektu POVEZ.