Ing. Hanuš Kytler provede ročním zúčtováním záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2022 a a bude se věnovat rovněž aktualitám ve zdaňování příjmů pro rok 2023.

Termín: 30. ledna 2023

Místo: ONLINE prostřednictvím MS Teams

Lektorka: Ing. Hanuš Kytler

Délka školení: 4 h

Témata:

  • Aktuální legislativa k problematice, schválené a připravované změny k příjmům ze závislé činnosti
  • Změny v tiskopisech k závislé činnosti
  • Poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely, nízkoemisní motorová vozidla 0,5% vstupní ceny
  • Zvýšení maximálního limitu pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál), příjem od daně osvobozený
  • Zdanění příjmů, základ daně ze závislé činnosti
  • Slevy na dani
  • Daňoví rezidenti/nerezidenti
  • Daňové zvýhodnění na děti

Časový plán: od 9 hodin do 13 hodin

Cena za účastníka: 1 900 Kč (bez DPH)