Vstup pouze pro registrované zákazníky s platnou licenční smlouvou. Pokud neznáte své uživatelské jméno a heslo, kontaktní osoba pro PERM 3 může o jejich zaslání požádat na perm@kvasar.cz.

577 212 500 hledat
přihlásit se Menu

Právní doložky k obsahu stránek

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Kvasar, spol. s r.o. na tomto webu, budou použity výhradně za účelem poskytnutí služeb, které jste si vyžádali. Kvasar, spol. s r.o. nezasílá nevyžádané e-mailové zprávy.

Kvasar, spol. s r.o. věnuje maximální péči ochraně osobních údajů. Veškeré poskytnuté údaje budou chráněny a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Shromažďování údajů o návštěvnosti

Tyto webové stránky používají funkce Google Ads a Sklik.cz integrované s inzercí a implementují funkce remarketing, přehledy zobrazení, demografické přehledy a přehledy zájmů.

Použití obsahu

Dokumenty a texty uvedené na těchto stránkách můžete používat pouze pro vlastní potřebu. Nesmíte je upravovat, zveřejňovat na internetu ani rozšiřovat prostřednictvím jiného média.

Veškeré prvky těchto internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli kopírování nebo napodobování prvků těchto stránek je zakázáno. Žádné části těchto stránek nesmí být bez písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti Kvasar, spol. s r.o. kopírovány nebo jinak rozšiřovány.

Prohlášení k software

Software firmy Kvasar, spol. s r.o. je chráněn autorským zákonem a jeho použití se řídí licenčním ujednáním.

Prohlášení k obsahu

Autoři těchto stránek nezaručují vhodnost informací zveřejněných prostřednictvím těchto stránek pro jakékoliv účely a zříkají se zodpovědnosti za jakékoli škody, které by vznikly jejich použitím.

Ochranné známky

PERM 3 a PermWeb jsou registrované ochranné známky společnosti Kvasar, spol. s r.o.

S čím vám poradíme
PERM 3

Systém PERM 3 je jedním z nejkomplexnějších personálních a mzdových systémů, který v současnosti využívá 1500 organizací z České i Slovenské republiky.

Outsourcing mezd

Poskytujeme outsourcing mezd v našem systému PERM 3. Službu využívá v současnosti 200 klientů, pro něž zpracováváme 6000 mezd měsíčně.

PermWeb

PermWeb je určen pro práci manažerům, případně všem zaměstnancům. Umožňuje prezentaci či editaci vybraných dat, podávání žádostí a schvalovací proces.

PERM 3 Cesty

Modul PERM 3 Cesty určený k administraci pracovních cest tvoří společně se schvalováním výkazů a knihou jízd v PermWeb komplexní nástroj pro vyúčtování cestovních náhrad.

Školení

Nabízíme školení pro uživatele PERM 3 i další zájemce. Lektoři jsou vysoce kvalifikování profesionálové s dlouholetou praxí v oboru.

Ovzduší

Program Ovzduší SQL je určen krajským úřadům ke zpracování agendy vyjmenovaných zdrojů a obcím s přenesenou působností k evidenci nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší.

Potřebujete poradit?
volejte 577 212 500