Vstup pouze pro registrované zákazníky s platnou licenční smlouvou. Pokud neznáte své uživatelské jméno a heslo, kontaktní osoba pro PERM 3 může o jejich zaslání požádat na perm@kvasar.cz.

577 212 500 hledat
přihlásit se Menu
#

Modul PERM 3 Cesty
a výkazy v PermWeb

Nadstavbový modul PERM 3 Cesty je určen pro administraci služebních cest. Zahrnuje výpočet cestovních náhrad včetně zahraničních, přehled příkazů a výkazů za celou organizaci a autopark. Společně se zadáváním příkazů a výkazů zaměstnanci a schvalováním vedoucími v PermWeb se jedná o komplexní nástroj pro vyúčtování cest.

#

Cesty od A do Z

Zaměstnanec žádá o schválení pracovní cesty v PermWeb, může vybrat z různých typů dopravy, též upřesnit vozidlo z autoparku, zadat zálohu či přerušení. Po vykonání cesty doplní informace o jejím průběhu (rozpis cesty a náklady) a předá ke schválení již kompletní cestovní výkaz, který zahrnuje též automatický výpočet stravného. V podobě tiskové sestavy může být výkaz volitelně po jednotlivých cestách nebo jako souhr všech cest v daném měsíci. Společně s prvotními doklady se předává ke kontrole administrátorovi cest (zpravidla finanční účetní), jež má možnost oprav v modulu PERM 3 Cesty, kde je též k dispozici editace číselníku vozidel, aktuální kurzy ČNB či podklad pro silniční daň. Cestovní náhrady je možné vyplácet pokladnou nebo poslat hromadnou dávkou do mezd.

 

Funkce modulu
PERM 3 Cesty

Evidence firemního autoparku včetně dokumentů (technický průkaz, leasingová smlouva, fotogalerie apod.).

Evidence zaměstnanců včetně jejich soukromých vozidel.

Přehled všech příkazů a výkazů zadaných zaměstnanci přes PermWeb (s možností editace, případně i zadání).

Automatický výpočet náhrad včetně stravného i při zahraničních cestách. Možnost krácení stravného a poskytování kapesného.

Vyplacení náhrad pokladnou nebo hromadnou měsíční dávkou do mezd.

Záznamy o provozu vozidla: kniha jízd firemních vozidel, kniha nákupů PHM, servisní kniha.

Evidence pracovních výkazů zaměstnanců jako možný podklad pro fakturaci práce.

Evidence zákazníků (podniků, firem, živnostníků) včetně zahraničních (využitelné zvláště pro autodopravu).

Sledování nákladů na firemní vozidla včetně servisních prací a údržby, ekonomické vyhodnocení provozu vozidla, sledování nákladů na střediska a zakázky, sledování cestovních, přepravních nákladů na zákazníka.

Hlídání termínů STK firemních i soukromých vozidel, hlídání termínů servisních akcí vozidel (výměny náplní apod.).

Příkazy a výkazy PermWeb

Cestovní příkazy umožňují zaměstnancům žádat o pracovní cesty se všemi potřebnými údaji: časový rozpis cesty s možností kombinování způsobů dopravy (AUS, AUV, VLK, BUS, LET atd.), místo určení, účel cesty, kontaktní osoba, výběr z číselníku vozidel, náhradní doprava, typ ubytování, maximální částka na ubytování, zahraniční cesta, přerušení cesty, zálohy.

Cestovní výkazy může vytvořit zaměstnanec buď ze schválených příkazů nebo nezávisle na nich. Realitu průběhu cesty zadává prostřednictvím jejího rozpisu a jednotlivých nákladů. Systém automaticky vypočítá výši stravného.

Vedoucí může schválit/zamítnout příkazy a výkazy zadané zaměstnanci do schvalovacího procesu, může filtrovat zobrazení na dosud nevyřízené a schvalovat též hromadně.

Cestovní příkazy i výkazy je možné odeslat ke schválení, případně pouze rozpracovat a dokončit později. Odeslání žádosti i její schválení/zamítnutí doprovází e-mailová notifikace. Všechny fáze schvalovacího procesu cestovní příkazů i výkazů jsou opatřeny informací o aktuálním stavu žádosti.

Sestavy k tisku cestovních příkazů a výkazů za jednotlivé cesty nebo výkazy souhrnně měsíčně s možností elektronického předání (PDF soubory).

Modul Kniha jízd umožňuje zadávání zadávání jednotlivých jízd s automatickým dopočtem stavu tachometru. Zadávání nákupu pohonných hmot s automatických dopočtem ceny. V budoucnu předpokládané rozšíření o možnost vložení jízdy z již schválených výkazů.

 

Poptávka
S čím vám poradíme
PERM 3

Systém PERM 3 je jedním z nejkomplexnějších personálních a mzdových systémů, který v současnosti využívá 1500 organizací z České i Slovenské republiky.

Outsourcing mezd

Poskytujeme outsourcing mezd v našem systému PERM 3. Službu využívá v současnosti 200 klientů, pro něž zpracováváme 6000 mezd měsíčně.

PermWeb

PermWeb je určen pro práci manažerům, případně všem zaměstnancům. Umožňuje prezentaci či editaci vybraných dat, podávání žádostí a schvalovací proces.

PERM 3 Cesty

Modul PERM 3 Cesty určený k administraci pracovních cest tvoří společně se schvalováním výkazů a knihou jízd v PermWeb komplexní nástroj pro vyúčtování cestovních náhrad.

Školení

Nabízíme školení pro uživatele PERM 3 i další zájemce. Lektoři jsou vysoce kvalifikování profesionálové s dlouholetou praxí v oboru.

Potřebujete poradit?
volejte 577 212 500