Vstup pouze pro registrované zákazníky s platnou licenční smlouvou. Pokud neznáte své uživatelské jméno a heslo, kontaktní osoba pro PERM 3 může o jejich zaslání požádat na perm@kvasar.cz.

577 212 500 hledat
přihlásit se Menu
#

Outsourcing mezd

Poskytujeme outsourcing mezd v našem systému PERM 3. Službu využívá v současnosti 200 klientů, pro něž zpracováváme 6000 mezd měsíčně. Tým čtrnácti mzdových účetních s podporou dvou metodiček je garancí odbornosti a profesionality. Umožňujeme také variantu využití personálních modulů systému na straně zákazníků při současném zpracování mezd námi.

Komplexní služby

Nabízíme komplexní a profesionální zpracování mezd, za které plně odpovídáme.

Zaručujeme naprostou diskrétnost s vyloučením rizika úniku mzdových a osobních dat.

Zajištění všech zákonných povinností včetně komunikace s úřady.

Příprava, zpracování a odeslání statistických výkazů dle celostátních požadavků (P1 04, P2 04, ISP, TREXIMA a další).

Zpracování všech povinných ročních závěrkových prací (vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně za organizaci, roční zúčtování daní zaměstnanců, výkaznictví a automatické výpočty povinného podílu osob se zdravotním postižením a další povinné roční statistiky, výkazy a dokumenty).

Řešení problematiky pracovních úrazů a výpočet jejich odškodnění.

Účast při kontrolách ze strany státních institucí, příprava podkladů.

 

Vždy něco navíc – 5Z

Zastupitelnost – tým 16 mzdových účetních je zárukou dostatečné zastupitelnosti v případě jakýchkoli událostí.

Zkušenost – poskytujeme outsourcing mezd již přes 25 let, v současnosti pro více než 200 klientů s různým počtem zaměstnanců a s různým zaměřením své činnosti. Máme vlastní metodickou podporu, spolupracujeme se státní správou kvůli legislativním změnám a pořádáme vlastní školení pro mzdové účetní.

Zázemí vlastního systému – systém PERM3, ve kterém zpracováváme mzdy, je naším vlastním systémem. Mzdové účetní samy přispívají k jeho rozvoji. Systém je naprosto profesionální a nabízí legislativní jistotu.

Zjednodušené převzetí agendy – naši implementátoři zajišťují plynulý přechod na PERM 3 z jiných systémů.

Zajímavé možnosti – personalisté zákazníka mohou mít přístup k personální agendě PERM 3, ve které naše mzdová účetní zároveň vzdáleně zpracovává mzdy. Díky nastavení uživatelských práv je zajištěn přístup k různým skupinám dat jen oprávněným uživatelům.

Poptávka
S čím vám poradíme
PERM 3

Systém PERM 3 je jedním z nejkomplexnějších personálních a mzdových systémů, který v současnosti využívá 1500 organizací z České i Slovenské republiky.

Outsourcing mezd

Poskytujeme outsourcing mezd v našem systému PERM 3. Službu využívá v současnosti 200 klientů, pro něž zpracováváme 6000 mezd měsíčně.

PermWeb

PermWeb je určen pro práci manažerům, případně všem zaměstnancům. Umožňuje prezentaci či editaci vybraných dat, podávání žádostí a schvalovací proces.

PERM 3 Cesty

Modul PERM 3 Cesty určený k administraci pracovních cest tvoří společně se schvalováním výkazů a knihou jízd v PermWeb komplexní nástroj pro vyúčtování cestovních náhrad.

Školení

Nabízíme školení pro uživatele PERM 3 i další zájemce. Lektoři jsou vysoce kvalifikování profesionálové s dlouholetou praxí v oboru.

Potřebujete poradit?
volejte 577 212 500