Vstup pouze pro registrované zákazníky s platnou licenční smlouvou. Pokud neznáte své uživatelské jméno a heslo, kontaktní osoba pro PERM 3 může o jejich zaslání požádat na perm@kvasar.cz.

577 212 500 hledat
přihlásit se Menu
#

Personalistika
a mzdy - PERM 3

Systém PERM 3 je jedním z nejkomplexnějších personálních a mzdových systémů, který v současnosti využívá 1500 organizací z České i Slovenské republiky. Výraznou předností je vysoká úroveň uživatelské podpory, na které se podílí řada našich techniků i mzdových účetní. PERM 3 může být doplněn o manažerský a zaměstnanecký portál PermWeb nebo modul Cesty k výpočtu cestovních náhrad.

#

Každé organizaci

PERM 3 je díky svému rozsahu schopen uspokojit i velmi náročné požadavky všech typů organizací: obchodní a výrobní společnosti, státní správa a samospráva, zdravotnictví, školství i účetní kanceláře. Systém lze parametrizovat pro různé uživatele – od nejmenších organizací po velké. Pro holdingové společnosti je výhodné multidatabázové řešení umožňující sdílení osobních údajů zaměstnanců, kteří mají pracovně právní vztah ve více společnostech holdingu.

Mzdová agenda s personálními daty

Spolehlivé zpracování mezd časových, měsíčních i úkolových vždy dle aktuálně platné české i slovenské legislativy. Možnost evidence více současných pracovněprávních vztahů.

Generování souborů pro zdravotní pojišťovny, portál veřejné správy a bankovní klienty.

Zadávání podkladů pro zpracování mezd ručně nebo importem elektronických souborů. Převodní můstky s docházkovými a účetními systémy.

Pohodlná práce s aktivními nebo všemi historicky evidovanými zaměstnanci či daty. Přehledně organizované obrazovky s kontextovou nápovědou. Třídění  a filtry v seznamech i sestavách. Možnost souběžného spuštění více instancí programu.

Na 700 výstupních sestav splňujících požadavky i těch nejnáročnějších klientů. Generátor výstupů pro tvorbu uživatelských sestav.

Sledování přítomnosti, nepřítomnosti a pracovní neschopnosti v docházce zaměstnance. Automatické výpočty nároku na ŘD dle věku a odpracovaných roků, dodatkové dovolené, data nároku na starobní důchod. Tvorba libovolných rozvrhů směn (harmonogramů).

Komplexní řešení srážek včetně exekucí s automatickým vyhledáváním v insolvenčním rejstříku.

Sledování dob určitých, praxe v organizaci i resortu a dotací ÚP.

Výpočty fyzických, průměrných a přepočtených stavů pracovníků dle metodiky Statistického úřadu a MPSV, počtů OZP, TZP, ZPP dle metodiky ministerstva financí pro účely daňových úlev.

Na 250 kontrol s upozorněním při zadávání údajů, výpočtu mezd nebo souhrnné revizi mezd.

Šablony dokumentů MS Word – generování předpřipravených dokumentů s využitím údajů v systému (pracovních smluv, mzdových výměrů, pověření, …)

Elektronická složka dokumentů zaměstnance – úložiště vygenerovaných nebo nahraných souborů uspořádaných do okruhů se zpřístupněním dle uživatelských práv. Dokumenty zaměstnavatele – směrnice, interní předpisy s možností jejich zpřístupnění.

 

 

 

Personální moduly
PERM 3

Agendy: Školení a školící akce, Lékařské prohlídky a BOZP, Svěřené věci, Ochranné prostředky, Hodnocení zaměstnanců, Dovednosti, Uchazeči, Cesty, Dokumenty.

Uživatelská definice číselníků s řadou údajů specifických pro daný modul včetně period opakování např. lékařských prohlídek nebo přidělování ochranných prostředků.

Plánování požadavků pro danou funkci nebo pracovní místo v organizační struktuře. Zadávání individuálních požadavků do plánu nebo sledování plnění též přímo u zaměstnance.

Přikládání souborů – certifikátů přímo k absolvovaným školením, dokladů o odborné způsobilosti k dovednostem atd.

Lékařské prohlídky – vazba na zdravotní rizika pracovního místa a BOZP. Sestava s žádankou o lékařskou prohlídku.

Evidence a plán vzdělávacích akcí, rozdělení školicích akcí podle skupin a typů, periodická školení, evidence nákladů na vzdělávání, hodnocení školících akcí. Hromadně zadané absolvování vzdělávací akce se automaticky propisuje do personálních dat pracovníka.

Ochranné prostředky – možnost evidovat velikosti obuvi i oblečení u zaměstnance, odpis ochranných prostředků.

Svěřené věci – číselník dodavatelů, typů, možnost evidovat inventární čísla a řadu dalších údajů.

Hodnocení – číselník kritérií a z nich vzešlých typů hodnocení, uživatelské definice hodnotících škál a textových polí. Možnost interpretace do odměn – konkrétní mzdové složky.

Evidence různých typů dovedností (odborné, měkké,…) ve dvouúrovňovém číselníku včetně evidence certifikátů.

Evidence výběrových řízení a uchazečů o zaměstnání, jejich charakteristiky, výsledky testů a výběrových řízení. Možnost přeřazení uchazečů s již zadanými údaji do základní evidence zaměstnanců.

Modul Cesty pro vyúčtování cestovních náhrad.

Zpřístupnění dat, editace vybraných údajů či schvalovací proces prostřednictvím nadstavby PermWeb.

 

 

Poptávka
S čím vám poradíme
PERM 3

Systém PERM 3 je jedním z nejkomplexnějších personálních a mzdových systémů, který v současnosti využívá 1500 organizací z České i Slovenské republiky.

Outsourcing mezd

Poskytujeme outsourcing mezd v našem systému PERM 3. Službu využívá v současnosti 200 klientů, pro něž zpracováváme 6000 mezd měsíčně.

PermWeb

PermWeb je určen pro práci manažerům, případně všem zaměstnancům. Umožňuje prezentaci či editaci vybraných dat, podávání žádostí a schvalovací proces.

PERM 3 Cesty

Modul PERM 3 Cesty určený k administraci pracovních cest tvoří společně se schvalováním výkazů a knihou jízd v PermWeb komplexní nástroj pro vyúčtování cestovních náhrad.

Školení

Nabízíme školení pro uživatele PERM 3 i další zájemce. Lektoři jsou vysoce kvalifikování profesionálové s dlouholetou praxí v oboru.

Potřebujete poradit?
volejte 577 212 500